Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

ZURICH.

Limmatquai mit Grossmunster - Schipte mit St. Peter

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

ANTIBES FRANCE.

25 - 4 - 1992
ANTIBES ( Alpes - Maritimes ) : La cote d' Azur.
1 . Vue generale sur la Ville et le Cap.
2 . Le Marche Couvert.
3 . La Cathedrale.
25 - 4 - 1992