Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

JASPER NATIONAL PARK.


CANADA   : JASPER NATIONAL PARK Maligne Lake and Spirit Island
ΚΑΝΑΔΑΣ :  JASPER NATIONAL PARK Maligne Lake and Spirit Island.
CANADA   : Lac Maligne et Ile Spirit , PARK NATIONAL JASPER.  

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012